Up

 

Har du synspunkter eller informasjon? Gå hit

 

__Ås

Du kan dobbelklikke på de fleste bildene for å få større format

Bildene er i rekkefølge nord - syd

  • Overnatting og spisesteder
  • Attraksjoner
Noen hundre meter nord for "Hjulet" lå Seierstan-kiosken idyllisk til ved Gjersjøen.
Nå er begge bygningene jevnet med jorden, kun plassen og veien er tilbake.

Foto: Per Johansen, 2012

"Hjulet" (Ringnes) var en ofte benyttet rasteplass for farende på riksvei 1. Kom du fra Oslo hadde du tilbakelagt 20 km og var ved enden av Gjersjøen. Askim Gummivarefabrikk (senere Viking Dekk)  markerte stedet med et kjempehjul.
Ringnes var opprinnlig en skysstasjon som ble bygget samtidig med Mosseveien i 1859. På området står det også en forlatt BP stasjon som risantikvaren har foreslått fredet.
I 1971 ble en ny E6-parsell åpnet mellom Vinterbro og Fiskvollbukta (nå er den en del av E18). Dermed forsvant mye av grunnlaget for restauranten. Hjulet står der ennå - 20 år etter at Viking Dekk forsvant som bedrift. Men førkrigsdekkmønsteret på Viking-dekket er fortsatt langt over minimum mønsterdybde. Gamle mossevei (som den blir kalt i dag) fikk også "gleden" over og kunne kalle seg E6 i fem år før den ble flyttet opp til Svartskog.

Ved enden av Gjersjøen i nærheten av hjulet ser vi den gamle svingete riksvei 1 ved strandkanten mens den nye fra 1971 er lagt litt bak og høyere i terrenget.

De første 45 år av Mosseveiens levetid (ferdig fram til Nesset 1870) ble lagt utenom de fleste fjellutspring. Mye av forklaringen var at all stein og fjell måtte fjernes med krutt, dynamitten oppfant ikke Alfred Nobel før 1867, og Norsk veiutbygging var ikke fullt igang med det nye "stoffet" før på 1900 tallet. Her er vi 600 meter nord for Ringnes (hjulet) med de opprinnelige kantstener, den 30 m lange veistumpen ligger mitt imellom Oppegård og Ås Herred  Veien ble lagt om til nåværende trase (se bilde under) imellom 1915-20.

www.nostalgisiden.blogspot.com

I nærheten av Tusenfryd ser vi hvordan den nye E6 (nå E18) er lagt i en bro over gamle riksvei 1.

Til venstre skjærer E6 nedover og nordover mot Nordbytunellen og gamle RV1 ligger godt skjult mellom Årungen og betongmurer.
Idyllisk parti ved Årungen i Akershus rett nord for kommunegrensen til Vestby. En firefelts E6 går noen hundre meter vestenfor. Den gamle veien er beholdt som lokalvei, for å redusere trafikkmengden er den snevret inn og en rekke møteplasser fyller noen steder ut den gamle veibredden fra 70-tallet.

Gamle RV1 og nye E6 møtes nesten - her i Ås nord for Korsegården.
Ved Korsegården kommer gamle RV1 ut på veien mellom Korsegården og Ås stasjon. Denne bortglemte snubben er en blindvei som tar av mot høyre rett for Korsegården når du kommer sydfra på gamle RV1.
Og i motsatt retning - mot vest - ser det slik ut.
Noen hundre meter nord for grensen til Vestby ligger Støkken gård. Inntil tidlig på 50-tallet gikk RV1 midt gjennom tunet. Her ser vi gamleveien med RV1-bobla og nye E6 i bakgrunnen til venstre med synlig tungtrafikk på vei sørover.