Riksvei 1

 

 

Historien om gamle Riksvei 1 har ført til boken "Riksvei 1 - Tapt og funnet" som ble utgitt i juni 2014 etter 3 års arbeid.

Per Johansen og Tore H Wiik sto bak prosjektet. Tom Arne Evensen bidro med illustrasjoner.

Mange tror at Riksvei 1 er Hurtigruten, men Hurtigruten "stjal" begrepet da Riksvei 1 og riksvei 50 ble omdøpt til E6 12. juni 1965. Riksveier var et nytt begrep i Norge fra 1928, og strekningen fra Oslo til svenskegrensen gjennom Akershus og Østfold fikk betegnelsen Riksvei 1. Siden da har mye skjedd, men fortsatt går mesteparten av E6 (delvis E18) fra Oslo til Sverige på eller i nærheten av den gamle RV1. Rundt 1950 hadde mesteparten av veien fortsatt grusdekke.

"Riksvei 1 - Tapt og funnet" følger det som finnes av denne opprinnelig 140 km lange veien fra Oslo via Gjersjøen og Årungen, gjennom Ås, Vestby og Moss. Fra Moss plukker vi opp trådene gjennom Rygge og Råde frem til Sarpsborg. Deretter går veien gjennom Skjeberg og frem til Halden der veien opprinnelig gikk gjennom Halden by og videre til riksgrensen ved Kornsjø, senere skar veien klar av Halden sentrum og endte fra 1951 på riksgrensen ved Svinesund.

I boken tok vi utgangspunkt i eldre bilder og tegninger, helt tilbake til 1850-tallet, og sammenligner med samme sted i dag.