Up

 

Har du synspunkter eller informasjon? Gå hit

 

__Halden

  • Overnatting og spisesteder
  • Attraksjoner

 

Opprinnelig gikk RV1 gjennom Halden sentrum, over Bybroen og gjennom Tistedalen og Idd. Den var samkjørt med RV3 og de to delte lag ved Søtholmen der RV3 fortsatte rett øst til grenseovergangen Holtet, mens RV1 skrådde mot Prestebakke og endte ved grensen i Kornsjø. Da Svinesundsbroen ble åpnet rett etter krigen tok det ennå noen år før RV1 ble flyttet hit. Veien fra Svingen utenfor Halden til Svinesund het i en del år RV9.
RV1 passerte rett til høyre for Ingedal stasjon der Halden begynner i dag. Før var dette i Berg kommune. Oddmund Olsen malte denne rekonstruerte 50-talls-situasjonen i 2005. BP-stasjonen er nå borte, men huset er intakt,  som vi skal se i et nyere bilde.

Ikke så travelt her lenger 25.5.12. Ingen bensinstasjon, ingen handlende, men få bygningsmessige forandringer.
Noen kilometer lenger sør finnes en gammel RV1-parsell som kommer tar av fra RV118.  Veien gikk her inntil 1983, og ble lagt om på grunn av en sterkt ulykkesbelastet sving noen hundre meter fremme.
Fortsetter vi forbi tunet på gården Hjelmungen kan vi parkere bobla pent og pyntelig langs det som før vart RV1.
Dette bildet er tatt av fotograf Johan Brun i Dagbladet i 1963 for å illustrere hvor dårlig tilstand RV1 var i. SAAB'en står der hvor RV1-bobla står på bildet over.
Google StreetView viser koblingen mot nye RV118. Gamleveien som var E6 inntil 1983 tar av mot høyre.
Google-kartet viser den gamle traseen til høyre for den nåværende.
Svingen bensinstasjon, motell og kafe står det på postkortet fra 50-tallet. Veien til Halden går mot høyre, RV1 mot Svinesund mot fotografen.
I mai 2013 ser Svingen slik ut. Krysset er erstattet med en rundkjøring litt lenger mot høyre, kafeen er borte. De andre bygningene er fortsatt å se.
Moteller og kafeen ble på 70-tallet modernisert og omdøpt til Veikroen.
Men som vi ser på dette dramatiske bildet, brant den ned til grunnen. Det skjedde i 1984.
RV1-bobla befinner seg her på branntomta som nå er lagerplass.
Denne gamle nedlagte  bensinstasjonen på Løkkeberg har vært et kjennemerke i mange år der den ligger en kilometer sør for Svinesundparken. Morten Granli har kjøpt bygget og skal utvikle det til lønnsom forretning. Han har store planer om å løfte området til noe som trekker mennesker.
Her ser vi fra Løkkeberg nordover mot Svinesundsparken. Bilene kjører på nyere RV118 og kan straks velge mellom å fortsette til Halden eller ta av til høyre mot Svinesund.(juli 2012)
Den gamle stubben over stopper i høyballer, men vi ser restene som en kantlinje i vegetasjonen. RV118/Gamle RV1 mot Svinesund i bakgrunnen. Den var E6 inntil 2007.
Her begynte RV1 - i hvert fall fra rundt 1950 - ved den berømte Svinesundsbroen. Den er fortsatt i bruk, men hovedtrafikken følger E6 over ny firefeltsbro noen kilometer lenger vest.

Foto:  Sverre Franck-Nielsen

Svinesund - norsk side. Stille og rolig på denne siden nå, all virksomhet utkonkurrert av norsk kostnadsnivå. Men deremd følger også utstrakt smugling, kriminalitet - og tollvirksomhet.
Svinesund på 70-tallet. Livlig på begge sider av grensen.
Utrolig å finne RV1 frem til 1950 nærmest gjenglemt nær Halden sentrum. Nydelig og brobelagt ligger den der som den gang da veien var offisiell riksvei til Sverige, det vil si til ca 1950. Veien het i følge NAFs veibok fra 1949 Hans Krogs vei, nå heter den Rødsveien og smyger seg rundt Rødsberget med en fantastisk utsikt til Halden by og Fredriksten festning.
Kornsjø som var startpunktet for RV1 etter svenskegrensen fra 1928 til ca 1950.