Veihistorikk

 

Noen egentlig veibygging begynte ikke i Norge før kong Christian IVs tid. Mer om dette senere
 
På 1950-tallet var hovedveiene i dårlig forfatning i forhold til dagens veier. Eksemplet under er datert 1950 og hentet fra RV40 (Sørlandske hovedvei) i nærheten av Holmestrand (Aftenpostens arkiv). Om ikke veien er RV1 er i hvert fall lastebilen fra Østfold med behørig B-skilt, B-12198.
 
Her ser vi en annonse fra Aftenposten i 1966 fra Motordrift AS som viser eksmepler på motorveibyggingen som skjedde på tiden. Annonsen refererer til RV40 til venstre (det som ble E18 senere det året) og RV50 (senere E6) nordover fra Oslo til høyre. RV50 var forlengelsen av RV1.
 

Motorveien gjennom Lier var forventet klar i 1967. Klipp fra Aftenposten 1966. På det tidspunkt het veien E18.