Veien ved Sarpsfossen

Slik så den nye Riksvei 1 ut mellom 1931 og 1936. Vi ser Borregaard Fabrikker til høyre. Gamle RV1 passere først under jernbanen og så under og tilbake på østsiden igjen før den krysser over Glomma og inn i Skjeberg. Langs veien lå Tarris (Foster Terrace). Det ligger det fortsatt i dag, men veien ved huset er gjort om til gressplen. I 1936 sto den nye veibroen ferdig slik vi ser under.

Her ser vi tidligere RV1 (nå RV118) i august 2012. Undergangen ser vi ytterst til venstre i bildet over, men den egentlige RV1-undergangen er borte.
Tarris-huset der RV1 opprinnelig passerte rett til høyre for bygningen.
Her er vi kommet forbi Tarris-huset og restene av gamle RV1 er synlige, særlig markert med stabbesteinene.

Og her kommer gamle RV1 ut på den nye RV1, nå RV118. Før 1936 gikk RV1 under jernbanebroen, men det var en eldre jernbanebro enn den som brukes i dag.