Riksvei 1 - 1949 fra NAFs årbok

Slik beskrives riksvei 1 i NAFs årbok fra 1949:
Riksvei nr. 1, bredde 4-7 meter, permanent veidekke Ljan - Vinterbro og flere steder. Veien bedres og utvides etterhånden, maksimal stigning 1:10. Ofte stor trafikk