Staten overtar hovedveinettet

12. januar 1924 kan Aftenposten fortelle om en gjennomgripende forandring. Staten overtar vedlikeholdet av hovedveiene i Sør-Norge. Dermed oppsto riksveiene som de ble klat fra 1928. Kartet nederst viser det planlagte riksvei-nettet.

en