Riksvei 6

 

Historien om gamle Riksvei 6, Oslo - Vinterbro - Spydeberg - Askim - Eideberg - Ørje - Svenskegrensen ble beskrevet i boken "Riksveiene som ble til E18" som kom ut høsten 2015.

Per Johansen og Tore H Wiik sto bak prosjektet. Tom Arne Evensen bidro med illustrasjoner.

Riksvei 6 er nå en del av E18. Den gikk fra Oslo som Riksvei 1 til Vinterbro og deretter gjennom Ski inn til Østfold der den raskt kommer til Elvestad i Hobøl og fortsetter videre til kommunene Spydeberg, Askim, Eidsberg og Marker og inn til Svenskegrensen.

I boken tok vi utgangspunkt i eldre bilder og tegninger og sammenlignet med samme sted i dag.

 

Riksvei 6 har alltid vært et stebarn i norsk veihistorie. Den er nr. 2 hovedvei gjennom Østfold til Sverige. Mens Riksvei 1 gikk gjennom store bysentra som Moss, Sarspborg og Halden gikk Riksvei 6 gjennom Indre Østfold i mer landlige omgivelser. Riksvei 1 fikk de store bevilgningene, Riksvei 6 fikk alltid lavere prioritet. Mens Riksvei 1 fikk store forbedringer og delvis ble motorvei før den ble del av E6 i 1965, skjedde de store forbedringene langs gamle Riksvei 6 først lenge etter at den ble del av E6.