Nummereringen - når begynte det?

Systemet med riksveier der staten haddde hovedansvaret for viktige stamveier oppsto i Norge i 1928. Et nasjonalt system for nummerering "etter amerikansk mønster" ble besluttet innført først i 1930. Den 30.11.30 slår Aftenposten opp på første side "Ensartet veivisersystem gjennomføres for hele landet - veiene skal nummereres". Av de nordiske land var Norge først ute.
Artikkelsen viser at Østfold fylke med den fremsynte og "egenrådige" veisjef Jens Munch hadde innført veinummering i 1928. Riksvei 1 oppsto altså som et fenomen i Østfold fylke. Et skilt fra veikrysset mellom Riksvei 1 og Sonsveien fra Kambo i Moss er brukt som illustrasjon.

Vi ser også et skilt fra Karlshus i Råde der det fremgår at veien fra Karlshus til Fredrikstad er RV 5.

Det fortelles videre at fastsettelsen av nummer nå vil påbegynnes. Fargene vil være røde tall for riksveier og sorte for hovedveiene (fylkesveiene), begge på kromgul bunn.