Den forsvunne RV1 fra 1964

Per Johansen ble oppmerksom på den forsvunne RV1 fra 1964 ved å studere finn.no's historiske kart.

Det historiske flyfotoet fra 1997 viser at ny fire-felts E6 er under bygging, den nye RV1 som ble ferdig gjennom Mossemarka ca 1963 ligger i midten og den gamle RV1 som nå er RV118/151 går lengst til venstre. Da ny E6 var klar noen få år etter 1997, ble RV1 fra 1964 fysisk fjernet og er nå tilbake til skog- og landbruksområde. Klikk omtrent midt på bildet for å se hvordan de siste rester ser ut i dag.

rest av gammel RV1 fra 1963
Vi ser her hvordan 1964-veien har en påkjøring fra RV118/151 under broen, mens avkjøringen nordfra tar av direkte fra RV1 og kommer inn på RV118/151.
Her ser vi restene av konstruksjonen over. Broen er revet, den tidligere undergangen er blitt til RV118/151, avkjøringen nordfra er snevret inn til en sykkelsti.
På den andre siden av jernbanelinjen vises nok noe av restene av den bortkomne vei. Bildet er tatt fra RV151.
Akkurat her ligger de siste rester av RV1 fra 1963. Veien er tilbakeført til skogbruksområde. Bildet er tatt litt lenger sør på RV151 der en bro over jernbanen bærer en grusvei som går under nye E6 og inn i Mossemarka.
I dette luftfotoet fra 2008 skimtes ennå deler av den gamle veien. Bildet over er tatt omtrent ved enden av de synlige restene, nederst på bildet og nær 4-feltsveien.
Ny trase for RV1 i 1963-64 gjennom Mossemarka. Den nye strekningen gikk fra Smørbekk til Patterød og er nå de vestligste to felt på E6.

Dette er nok den delen av RV1/E6 som nå ble tilbakeført til natur. Den kobles inn på nye E6 litt bak svingen.